Species:
Hippoglossina tetrophthalma
Common Name
Foureye flounder | Four-spot flounder