Species:
Dialommus fuscus
Common Name
Galapagos foureye blenny