Species:
Ammodytoides gilli
Common Name
Panamic sand lance | Gill's sand-lance | Silver sand-lance