Species:
Atractoscion nobilis
Common Name
White seabass | White weakfish