Species:
Archosargus pourtalesii
Common Name
Blackspot porgy | Galapagos seabream