Shorefishes of the Greater Caribbean online information system

Español  Contact

Define Search


Reset


Reset

Search Result: SFGC

Ref ID Author Date Title Source
1858 Bleeker, P. 1849 Bijdrage tot de kennis der Blennioïden en Gobioïden van der Soenda-Molukschen Archipel, met beschrijving van 42 nieuwe soorten Verh. Batav. Genootsch. Kunst. Wet. Vol.22 pp.1-40
2553 Lasso-Alcala, O., Lasso, C., Pezold, F., Smith, M. 2005 The mud sleeper Butis koilomatodon (Pisces: Eleotridae): first record from the Western Central Atlantic. Revista de Biologia Tropical Vol.53 pp.211

My List

Ref ID Author Date Title Source